Debatt

Vi trenger ikke ADHD-diagnosen

Stigma reduseres når psykiske problemer forklares på en mer helhetlig måte.