Debatt

Fagspråk: La meg slippe norsklekser

Sorry, men innen naturvitenskapelig forskning er det engelsk som gjelder.