Debatt

Utdatert om behandling av kjønnsinkongruens

Ingun Wik bør heller konsentrere seg om å støtte opp under pågående prosesser.