Debatt

En kulturpolitisk nyvinning

Kunstnerne har oppdaget verdien av doktorgraden i kunstnerisk utviklingsarbeid.