Debatt

Randi Rosenqvist: Vi har for få psykiatriske sengeplasser

Helseministeren har et ansvar hun ikke kan dytte over på de som behandler.