Debatt

Selv-leting tar tid

Særlig i ungdomstiden er det mye mer enn den subjektive opplevelsen som er sant, på sikt.