Debatt

Utblåsingen mot Thunberg er et kompliment til kraften hun står for

Å hevde at Thunberg-generasjonen er død, reiser spørsmålet om hva som i så fall har tatt livet av den.