Debatt

Liming: Kunsten å drive dank

Et kuriøst, men ikke uvesentlig poeng gikk både journalist og intervjuobjekt forbi i Morgenbladets hengereportasje.