Debatt

Tore Kvæven svarer: Krigsskip og skylappar

Eg mistenker at Morgenbladets journalist gjekk i den same fella eg sjølv gjekk i den gongen. Han såg ein fiende og ein vondskap han bestemte seg for å bekjempa.