Debatt

Svar til Tore Kvæven

Til anklagen om uredelighet vil jeg bare nevne noen kjensgjerninger som ikke fremkommer tydelig i Kvævens innlegg, skriver Olaf Haagensen.