Debatt

Har de viktigste litteraturformidlerne stukket hodet i sanden?

Det er som tenkt erstatning for lesingen at boklytting har alvorlige mangler.