Debatt

I akademia skal man visst ikke vektlegge effektivt arbeid

Jeg har i mine drøyt tretti år i sektoren knapt observert et velstrukturert og effektivt produsert tekstdokument.