Debatt

Bistand fordi vi tjener på det. Virkelig?

Det blir misvisende å kalle innsats for rene hav og global pandemiberedskap for bistand.