Debatt

Det koker rundt kunstboken

Bortsett fra at Munchmuseet ikke gjenkjenner virkemidler som humor i setningene de reagerer på, har jeg helhjertet tro på deres språklige innsats for kunstboken.