Debatt

Vi lever i justismordenes tid

Når troverdighet er utgangspunktet og bevismidler mangler i voldtektssaker, kan utfallet virkelig bli fatalt for den tiltalte.