Debatt

Noreg må protestere på at Israel bidreg til kulturelle øydeleggingar

På Gaza er øydeleggingane enorme, men palestinarane mistar ikkje berre familie og heimar. No står også kulturarven deira i fare for å gå tapt.