Debatt

Naturregnskap er bare et redskap

Hvis regjeringen mener alvor, må den vise politisk vilje til å ta regnskapet i bruk. Det betyr handling på særlig fire kritiske felt.