Debatt

Maktas syn på politikk er overraskende representativt

Serieskaperne speiler en samtid der politiske alternativer nettopp er fraværende.