Debatt

Halvor Fosli: Det Hernes skildrer, er helt vanlige følger av krig

Og er det verre i Gaza enn i Jemen, Kongo eller Syria?