Debatt

Voldtektssaker: Et forsvar for et relativt strengt straffenivå

Straffenivået for voldtekt er langt fra statisk – det er under stadig debatt og endring. Muligens vil vi nå se en pendelvirkning hvor nivået justeres noe ned.