Debatt

Norske forfattere bør samles under ett tak

Gode kolleger: La oss organisere oss på en måte alle er tjent med.