Debatt

Svarer Gulliksen: Forsøk på å skille mellom skjønnlitteratur og sakprosa

Jeg insistere på å starte med tanken om at sakprosa og skjønnlitterær prosa grunnleggende er det samme.