Debatt

Ibelin: Stillferdig samfunnskritikk

Filmen viser hvor sømløst online-fellesskapet favner annerledeshet.