Debatt

Ekstremismekommisjonens metodefeil

Når man vil trekke slutninger om årsakssammenhenger, må man gjøre gode sammenligninger.