Debatt

Er det virkelig ingen som bryr seg om unge menn som dømmes for voldtekt?

Statistikken viser at domstolene faktisk tar i bruk muligheten til å differensiere i utmåling av straff for ulike typer seksuallovbrudd – også voldtekt.