Debatt

Marianne Heier: Natt på museene

Ytringsrommet rundt krigen i Gaza strammer seg til også i Norge. Museene risikerer å bli stående som utdaterte dinosaurer, på feil side av historien da det virkelig gjaldt.