Debatt

Kulturlivets trange styrebord

Hvordan skal kulturlivet skape et tilbud til hele befolkningen hvis ikke befolkningen gjenspeiles i institusjonenes styrer?