Debatt

Panegyrisk omtale av Jonathan Haidt-bok

Sosiologen Willy Pedersen har latt seg forføre av idealet om barndommen som ein naturtilstand i «The Anxious Generation».