Debatt

Overfladisk lesning, pussig skråsikkerhet

Flere av påstandene om Jonathan Haidts bok er feil.