Debatt

Tore Wig: Evaluering uten forskningsforankring

Manglende bruk av randomiserte studier er bare et symptom på at «evalueringsfaget» henger etter.