Debatt

Urimelig, men ikke overraskende, kritikk av genteknologiutvalget

Motstandere av en liberalisering av regelverket har alt å vinne på at utredningen vår legges i en skuff.