Debatt

Er kjærlighet et nullsumspill?

Få addresserer det underliggende premisset i kjærlighetsmarkedet: monogamiet.