Debatt

Genmodifisering: Vi trenger uavhengige risikovurderinger

Det er ikke slik at vitenskapen rundt genmodifisering er «entydig» og at de som ikke støtter flertallets forslag, baserer seg på noe annet enn vitenskap.