Debatt

Litteratur og representasjon: Allmenne sannheter fra marginaliserte synsvinkler

Skjønnlitteraturen skrives ikke fra nøytrale ståsteder, uansett hvem som skriver den.