Essay

Det som egentlig skjer

Erkjennelsen av våre ubevisste motiver sitter langt inne. Det illustreres godt i den amerikanske tv-serien In Treatment.