Essay

Hva skal vi med humaniora-debatten?

Humanistiske fag kan ikke basere seg på forlagene, opplevelsesøkonomien og markedet.