Essay

Frihetsparadokset ved norske universiteter

Vi snakker forbi hverandre i universitetsdebatten: Rent formelt har vi både som individer og institusjoner opplevd en økende akademisk frihet over lang tid.