Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Essay

Frihetsparadokset ved norske universiteter

Vi snakker forbi hverandre i universitetsdebatten: Rent formelt har vi både som individer og institusjoner opplevd en økende akademisk frihet over lang tid.

Kun for abonnenter