Essay

Denne smultringen viser vei mot en bedre verden

Vi må kaste målet om økonomisk vekst på historiens skraphaug, skriver Marie Storli.