Essay

Fri meg fra min psykiatriske diagnose

Jeg tror ikke lenger psykiske utfordringer lindres best gjennom et diagnostisk språk. Dette er ikke sykdommer, men lidelse skapt av og i livene vi lever.