Essay

Vi kaller det for grønn kolonisering

Vi rammes dobbelt: Først av klimaendringene i seg selv, deretter av myndighetenes tiltak for å bøte på dem. Det grønne skiftet er intet annet enn en fortsatt utvinning av samiske ressurser, skriver Samerådets Gunn-Britt Retter.