Essay

De rettsløse

Hvilke konsekvenser har det for dagens flyktninger at menneskerettighetene er uløselig forbundet med å være borger av en nasjonalstat?