Essay

Vi må ta alternativene til den globale kapitalismen på alvor

Motkreftene til ensrettingen er mange. Hver for seg er de små, men de har mye felles, og til sammen kan de bidra med ganske mye sand i maskineriet, skriver Thomas Hylland Eriksen.