Essay

Menneskets historie blir aldri den samme igjen

Diamond, Harari, Fukuyama og Pinker får alle så hatten passer i dette monumentale, kritiske bidraget fra Graeber og Wengrow.