Essay

Uenige om skolevegring: Fagfolk og foreldre angriper hverandre

Dermed svekkes deres felles mål om å få barna tilbake til en normal hverdag. Ole Jacob Madsen og Gaute Brochmann skriver om fenomenet skolevegring.