Essay

Ensrettingen i matproduksjonen er farlig, skriver Thomas Hylland Eriksen.