Essay

Sjelesorg på LSD: Hva skjer egentlig ved bruk hallusinogener?

Brukere rapporterer om å «få fred» og å ha vært på «den andre siden». En ny generasjon biomedisinske forskere søker hjelp hos teologer og religionshistorikere for å forstå, skriver Willy Pedersen.