Essay

Forskning og sikkerhetspolitikk: Når kunnskapen din blir straffbar

Kunnskap som kan tjene et lands militære evne, er på langt nær begrenset til kuler og krutt. Hvilken kunnskap som vil trenge lisens for deling, er ikke selvinnlysende, skriver Cecilie Hellestveit.