Essay

Støtten til Salman Rushdie åpenbarer behovet for nasjonal selvransakelse

Den dominerende holdningen har siden 1989 vært å advare mot kritiske diskusjoner om hva som er ett av vår tids sentrale spørsmål: Islams rolle i det moderne vestlige samfunn.