Essay

Det er ikke folk flest sin jobb å vite hvem som går andre staters ærend

Hvis vi ser Putin bak enhver meningsmotstander, gjør vi jobben for russiske påvirkningsagenter betydelig lettere, skriver Cecilie Hellestveit.