Essay

Kritikeren skal helst være litt hard i klypa. Litt fryktet. Men hva er poenget med det?

Om giftige og harde vurderinger ikke begrunnes, skaper man en diskusjonskultur hvor man rakker ned på hverandres verk uten ydmykhet for verket eller oppstart til en bredere samtale, skriver Kjetil Røed.